Sökmotoroptimering


Sökmotoroptimering – även kallad SEO – innebär att man optimerar sin webbplats för att få så bra synlighet som möjligt i Googles organiska sökresultat. En bra synlighet i det organiska sökresultatet för ens produkter eller tjänster innebär oftast en stor ökning i försäljningen.

Senaste uppgifterna från Google säger att det sker över 50 miljoner sökningar varje dag i den svenska delen av sökmotorn. De som gör dessa sökningar letar aktivt efter information och i många fall är de ute efter en vara eller tjänst. Genom att synas på rätt ställe, med rätt information i sökresultatet när någon söker så skapas en väldigt bra möjlighet för dig som företag att göra en affär.

Dina konkurrenter sökmotoroptimerar redan sitt innehåll, så det är inte en fråga om du behöver det. Frågan är snarare hur mycket tid och energi du behöver lägga på det för att de inte ska lägga beslag på alla potentiella affärer som sker online idag. Sökmotoroptimering i sig handlar om att anpassa sin webbplats och sitt innehåll för att sökmotors algoritmer ska förstå vad din sida vill och bör synas på.

Omnidig är ett ungt företag, men vi har många års erfarenhet av att jobba med SEO för företag inom många olika branscher och i många olika storlekar. Våra medarbetare har både djup teknisk kompetens som hjälper er säkerställa den tekniska plattformen samtidigt som vi hjälper er med löpande optimering på era sidor samt gärna hjälper er skriva texter.

Vi hjälper er med SEO


Analyser

Vi börjar vårt arbete med att göra en sökordsanalys vilket kommer ligga som grund för det fortsatta arbetet. Målet med denna sökordsanalys är att säkerställa att er webbplats pratar samma språk som era kunder.

Utöver en sökordsanalys vill vi se över den tekniska plattformen. Detta gör vi genom att i ett initialt skede se över vilka eventuellt tekniska hinder ni har som står i vägen för en så bra sökmotoroptimering som möjligt.

Med dessa två analyser på plats finns en bra grund för att förbättra er närvaro i det organiska sökresultatet.

Löpande arbete

Sökmotoroptimering är en process som tar tid. Med analyserna på plats går vi löpande igenom och gör nödvändiga förändringar på era sidor. Detta sker naturligtvis i nära samråd med er.

Beroende på hur mycket tid ni vill att vi avsätter till löpande optimering så förbättrar vi innehållet på era sidor så att ni ska nå era mål.

Detta innebär oftast både genomgång av befintliga texter samt att vi kommer vilja komplettera med nya texter för att få en bredare grund att stå på. Tillsammans bygger vi upp ert företag som en stark röst i er branch.

Rapportering

Vi tycker uppföljning är lika viktigt som er. Av den anledningen går vi varje månad igenom vad som skett och vilka resultat vi tillsammans kan se.

Med utgångspunkt från er data i exempelvis Google Analytics sammanställer vi rapporter och följer upp detta löpande.

Vi är väldigt konverteringsdrivande och tillsammans följer vi upp så att vi når de gemensamt uppsatta målen.

Vi har möjlighet att hjälpa er med allt ifrån standardrapporter till mer specialanpassade dashboards som ni kan följa i realtid.

Omnidig vill vara er långsiktiga partner


SEO är ett långsiktigt arbete och de företag som har en bra synlighet idag lägger förmodligen en hel del tid på att optimera sitt innehåll och sin webbplats.

Google är den största sökmotorn i Sverige och vi kan utgå ifrån att de gör över 1000 förändringar i sin sökalgoritm varje år. För att lyckas bra med sin SEO gäller det att hela tiden följa med i dessa förändringar på bästa möjliga sätt. Av just den anledningen att algoritmen förändras hela tiden blir man aldrig riktigt klar med sin SEO.

Det är inte bara sökmotorernas algoritmer som förändras, utan även vårt sökbeteende förändras över tid. Idag är det allt viktigare med en webbplats väl anpassad för mobiltelefoner. Och jobbar man lokalt finns det en uppsjö med saker att göra för sin lokala SEO. Google har idag väldigt bra koll på vart du befinner dig när du gör dina sökningar.

Låt oss hjälpa ditt företag att synas på ett så optimalt sätt som möjligt.