Filtrera bort data från inloggade WordPress-användare i Google Analytics

Filtrera bort data från inloggade WordPress-användare i Google Analytics

När du jobbar med all typ av data så är det viktigt att hålla den så ren som möjligt från sådant som inte hör hemma där. Eller som kan göra att data inte visar hela sanningen, för den delen.

Oavsett vilket verktyg du använder för att analysera trafiken till din webbplats så är det viktigt att du filtrerar ut din egna trafik. Driver du en större webbplats så kanske du även vill exkludera alla webbredaktörer eller supportavdelningen, etc.

Personer som spenderar tid på er webbplats, men som inte kommer att konvertera som en riktig besökare. Anledningen här är för att du har ett helt annat besöksbeteende än dina kunder. När jag besöker den här sidan är det för att kolla av så allt ser bra ut. För att korrigera något eller kanske för att sätta upp och testa nya saker att spåra.

Denna guide kommer att visa dig hur du gör oavsett om du använder ett plugin eller inte. Vi kommer gå igenom följande scenarion.

 • Du använder Google Tag Manager + Google Analytics utan plugins
 • Du använder Google Tag Manager + Google Analytics med plugins
 • Du använder enbart Google Analytics utan Google Tag Manager

Häng med.

Det mest använda sättet historiskt sett att filtrera bort sin egna data har varit genom att filtrera bort via en IP-adress. Utmaningen med det är att vi idag jobbar allt mer utanför kontoret och då faller hela idén med att exkludera kontorets IP-adress. Vad händer då om du eller din kollega sitter hemma och jobbar? Eller om du är uppkopplat via mobilen ute i sommarstugan?

Ta bort data från inloggade användare med hjälp av Google Tag Manager

Om du använder GTM idag så kommer vi att använda oss dess dataLayer för att spara den information vi behöver.

Oavsett vilken av följande två varianter som inkluderar Google Tag Manager du använder så kommer du att initialt behöva säkerställa att vi kan skicka ut information till datalagret. Skriv in följande kod inom dina <head>-taggar på alla sidor.

<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>

Ovanstående kod kollar egentligen bara om det finns en global variabel som heter dataLayer definierad. Om den är deklarerad så lämnas den ifred men om den inte finns så skapas en helt tom Array som gör att vi kan börja spara data i den.

dataLayer initieras automatiskt i samband med att ditt script för Google Tag Manager laddas, men vi kommer vilja fylla den med lite information innan dess.

Google Tag Manager utan plugins

Om du inte använder dig av något plugin för Google Tag Manager idag utan har lagt in den koden som den är på dina sidor så kommer du behöva lägga till nedanstående kod innan du laddar in Google Tag Manager på sidan. Eftersom GTM ska laddas in i början av <body> så lägger du med fördel nedanstående kod inom <head>-taggen på varje sida. Du kan med fördel använda detta plugin som tillåter dig att lägga till egen kod inom dessa taggar på varje sida.

<?php
if (is_user_logged_in()) {
 echo "<script>dataLayer.push({'visitorLoginState': 'logged-in'})</script>";
} else {
 echo "<script>dataLayer.push({'visitorLoginState': 'logged-out'})</script>";
?>

Notera att ovanstående kod är skriven i PHP då den drar nytta av WordPress-funktionen is_user_logged_in() som talar om för oss om besökaren är inloggad eller inte. Vi skriver sedan ut JavaScript på sidan och skickar information till datalagret.

Google Tag Manager med plugin

Om du istället använder dig av ett plugin till WordPress för Google Tag Manager så är det nog med allra största säkerhet det från DuracellTomi du använder.

Under inställningar så klickar du helt enkelt bara på Basic Data och aktiverar ”Logged in status”. Denna funktionalitet gör i stort sett exakt det som vi gör manuellt ovan. Av bekvämlighetsskäl så är min kod i sektionen ovan anpassad efter vad detta plugin skriver ut i datalagret så vi kommer kunna använda oss av variabeln visitorLoginState oavsett vilken variant du använder.

Tittar vi på hur det ser ut i dataLayer (i exemplet ovan, med plugin) så ser vi längst ner att sidan nu känner av att jag är inloggad.

Ta hand om denna data i Google Tag Manager

Vid det här läget så har vi ett värde i vårt dataLayer som innehåller information som talar om för oss om besökaren är in- eller utloggad. Nästa steg blir då att plocka in denna information i Google Tag Manager så att vi kan skicka det vidare till Google Analytics.

Först av allt så behöver vi skapa en Custom Dimension i Google Analytics. Vi behöver börja här eftersom vi kommer behöva veta hur vi ska skicka in datan till Google Analytics. I Google Analytics klickar du först på Admin högst upp. Säkerställ att du tittar på rätt Account och Property.

Under Property (Egendom) hittar du lite längre ner en sektion som heter ”Custom Definitions”. Klicka på denna följt av ”Custom Dimensions”.

Om du har använt Google Analytics ett tag så vet du att det finns en uppsjö med fördefinierade metrics och dimensions du har tillgång till. Men en styrka som många inte vet om är att du kan skapa helt egna ”kategorier” i Google Analytics som du fyller med data. I gratisversionen av Google Analytics har du tillgång att skapa 20 stycken Custom Dimensions och 20 stycken Custom Metrics.

Skapa en Custom Dimension och ge den följande värden.

 • Name: LoggedIn
 • Scope: Session
 • Active: Ja

Det viktiga här är att du noterar vilken Index din Custom Dimension får. Om du inte lagt upp någon tidigare så är det alltid nummer 1.

Nu hoppar vi tillbaka till Google Tag Manager

Det första vi behöver göra här är att skapa en variabel som plockar upp informationen vi tidigare sparade i dataLayer.

Skapa en ny variabel av typen ”Data Layer Variabel” med följande inställningar.

Google Tag Manager skapa variabel

Dvs, ge den ett beskrivande namn; i mitt fall DLV – visitorLoginState och fyll sedan i visitorLoginState under Data Layer Variable Name. Det var det namnet vi skickade in i datalagret ovan, eller hur?

Detta kommer att innebära att vår variabel som vi nu skapat kommer att innehålla ett av följande två värden.

 • logged-in
 • logged-out

Detta är informationen vi kommer att behöva skicka vidare till Google Analytics.

Gör nedanstående förändring i din Google Analytics-tagg i GTM.

Under More Settings hittar du Custom Dimensions.

Klicka på ”Add Custom Dimension” och fyll i det Index-nummer nu noterade tidigare när du skapade din Custom Dimension i Google Analytics.

Under Dimension Value väljer du (klicka på legobiten till höger om textfältet) den variabel du skapade ovan.

Det enda som återstår nu är att filtrera bort din egna data i Google Analytics, vilket du hittar längst ner på denna sida.

Om du inte använder Google Tag Manager

För dig som inte använder dig av GTM men ändå vill skicka med denna data till Google Analytics så går det naturligtvis, även om det innebär att du kanske måste in och skriva om lite i koden på olika ställen.

Det vi har gjort ovan är att vi lagt till en Custom Dimension och ett värde som vi skickar vidare till Google Analytics.

Den vanliga trackingkoden för GA du har på din sida idag ser förmodligen ut något i stil med detta (standardtracking).

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>

Det vi behöver göra här är att skicka med informationen som besökaren än inloggad eller inte i samband med att sidvisningen skickas in till Google Analytics. Använder du denna lösning så kommer du fortfarande att behöva skapa din Custom Dimension enligt ovan och hålla koll på vilket Index-värde din egen-definierade dimension har.

I nedanstående exempel utgår jag från Custom Dimension med Index-värde 1.

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'auto');
 ga('send', 'pageview', {
  'dimension1': 'inloggad eller utloggad'
 });

</script>

Här behöver vi alltså ta reda på om besökaren är inloggad eller utloggad och spara detta i en PHP-variabel som vi kan använda oss av i samband med att vi skickar vår data till Google Analytics. Detta gör vi genom att lägga in följande kod inom <head> på dina sidor, INNAN du laddar in koden för Google Analytics.

<?php
if (is_user_logged_in()) {
 $loginstatus = "logged-in";
} else {
 $loginstatus = "logged-out";
}
?>

Som du ser så följer det nästan samma standard som om du använder Google Tag Manager, men istället för att skicka ut det till ett datalager så sparar du det i en variabel som vi kommer att använda oss av nedan.

Det här innebär ju att denna implementation inte bara är begränsad till WordPress utan fungerar med i stort sett alla typer av CMS. Så länge du har en möjlighet att plocka fram information som talar om för dig om besökaren är inloggad eller inte så har du allt du behöver.

Den kompletta koden du behöver använda på dina sidor är alltså följande, med det markerade som den enda skillnaden mot det du förmodligen använder idag.

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'auto');
 ga('send', 'pageview', {
  'dimension1': '<?=$loginstatus?>'
 });

</script>

Glöm inte bort att byta ut mitt UA-XXXXXXXX-Y mot ditt ID som du använder dig av sedan tidigare.

Konfigurera Google Analytics att filtrera bort datan

Det sista steget är att konfigurera Google Analytics till att ta hand om den information som skickas in och filtrera bort all data som kommer från inloggade användare.

Under Admindelen i Google Analytics säkerställer du att du är inne i rätt Property (Egendom) och den View (Vy) som du använder dig av när du tittar på dina rapporter. Om du bara har ”All webbplatsdata” här så bör du skapa en ny Vy för dina filtrerade rapporter. Du bör aldrig ha några filter i den Vy som heter ”All webbplatsdata”, för om du filtrerar bort något här så är det ju faktiskt inte all data, eller hur?

Klicka sedan på Filters följt av ”Add Filter” (den röda knappen).

Konfigurera sedan ditt filter enligt nedan.

exkludera-inloggad-data-filter-google-analytics

Dvs, välj en Custom Filter Type och Exkludera sedan ”LoggedIn” (den Custom Dimension du tidigare skapade) när värdet är ”logged-in”.

Med detta på plats kommer du från och med att filtrera bort all trafik som generera av inloggade besökare (dvs, dig själv och andra redaktörer/admins) och kan fokusera på att analysera trafik som är baserad på era riktiga besökare istället.

Kör du fast eller har några frågor, tveka inte att lämna en kommentar nedan eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Lycka till!

Daniel Carlbom

Kort om Daniel

Daniel har jobbat med SEO och webbanalys i över 10 år. Under denna tid har har hunnit med att hjälpa många olika företag att både ta bättre positioner i sökresultaten och samtidigt förbättra sin förståelse över vad som händer på deras webbplatser.

Lämna en kommentar